Hotel Maestral Resort & Casino 4*

Dvorana za konferencije „Bankada“ ima 368 sjedišta u teatar postavci i pruža svu udobnost i savremenu opremu. Pogodna je za sve vrste sastanaka i poslovnih dešavanja. Može se podijeliti na tri manje jedinice/sale: „Tramuntana“ i „Levanat“ sa po 100 sjedišta i „Pulenat“ sa 70 sjedišta.

Tehnička oprema: – mikrofoni (delegatski i bežični) – oprema za simultano prevodjenje (4 kabine) – prenos dogadjaja na LCD ekranima – projekcija slike – platna za projekcije – laptop – S-VHS kamera – tabla-papir (flip chart) – grafoskop – ADSL (bežične i fiksne konekcije) – LCD ekrani – dodatna oprema po potrebi.

mae1

Sala za konferencije „Plavi Salon“ „Plavi Salon“ se nalazi na istom nivou kao i recepcija hotela i može da obezbijedi odgovarajuæi ambijent kada je potrebno da raspravite neki poslovni potez u manjoj grupi. Kapaciteta je 50 sjedišta i djeljiva u dvije manje jedinice „Salon 1″ i „Salon 2″.

Sala za sastanke „Business Club“ „Business Club“ je idealna prostorija za manje sastanke ili radionice. Izolovan od hotelske gužve i, u isto vrijeme nekoliko metara udaljen od recepcije, nudi sve uslove za koristan i neometajući rad.

Maestral_9